Het Oscar Vankesbeeckstadion

Het Oscar Vankesbeeckstadion ligt aan de Antwerpsesteenweg in Mechelen-Noord. Het werd in 1923 in gebruikt genomen en is genoemd naar de legendarische ex-voorzitter van de club: Oscar Vankesbeeck. Het complex telt vandaag 6.123 plaatsen, waarvan ongeveer 1.300 zitplaatsen.


De hoofdingang ligt aan de Oscar Vankesbeeckstraat, 70 meter zuidelijker ligt een tweede ingang, dicht tegen de Elektriciteitsstraat. De bezoekers komen binnen via de achterkant, in de Schorsmolenstraat.


Aan de noordkant bevinden zich 2 voetbalvelden, waarvan één in kunstgras. Die worden gebruikt voor trainingen en voor jeugdwedstrijden.

De eerste tribune (1923-1947) was 80 meter lang en 14 meter hoog, en telde 1.900 zitplaatsen.

Bij de opening van het stadion in 1923 zijn er niet minder dan 40 journalisten aanwezig. Het prestigieuze project wordt afgerond in november 1923. De drie thuiswedstrijden die intussen plaatsgevonden hebben, zijn gespeeld zonder tribune-dak. Gelukkig had het toen niet geregend.


Voor de rest telde het ovale stadion 21.000 staanplaatsen, langs alle kanten van het veld verdeeld over 16 trappen.


De hoofdtribune, gelegen aan de noordkant, brandde in 1947 volledig af. Hierbij ging het volledige clubarchief verloren. Met de opbrengst van een benefietwedstrijd werd niet veel later een nieuwe tribune gebouwd.


Aan de overkant werden  in 1948 de staanplaatsen overdekt met een houten dakconstructie, en dit over de lengte van het hele veld. Later werd dit dak vervangen door een metalen exemplaar, maar niet meer over de gehele lengte van het veld.


Het stadion is in de loop van de geschiedenis verschillende keren aangepast. In de periode 1975-1985 worden de stukken grond achter beide doelen verkocht, wat de capaciteit terugbracht van 21.000 naar 13.700. Op de vroegere voetbalgronden kwamen appartementen, garages en woningen. 

The Oscar Vankesbeeck Stadium

The Oscar Vankesbeeckstadion is located on the Antwerpsesteenweg in Mechelen-Noord. Inaugurated in 1923, it is named after the legendary former club president, Oscar Vankesbeeck. Today the complex has 6,123 seats, of which approximately 1,300 seats.

The main entrance is on the Oscar Vankesbeeckstraat, 70 meters to the south is a second entrance, close to the Electriciteitstraat. The visitors enter through the back, in the Schorsmolenstraat.

On the north side there are 2 football fields, one of which is made of artificial grass. They are used for training and for youth matches.

The first grandstand (1923-1947) was 80 meters long and 14 meters high and had 1,900 seats.

No fewer than 40 journalists were present at the opening of the stadium in 1923. The prestigious project was completed in November 1923. The three home games that have since taken place have been played without a grandstand roof. Fortunately it had not rained then.

For the rest, the oval stadium had 21,000 standing places, spread over 16 steps along all sides of the field.

The main stand, located on the north side, burned down completely in 1947. The entire club archive was lost. Not much later, a new grandstand was built with the proceeds of a benefit match.

On the other side, in 1948 the pitches were covered with a wooden roof construction, and this over the length of the entire field. Later this roof was replaced by a metal one, but no longer over the entire length of the field.

The stadium has been modified several times throughout its history. In the period 1975-1985, the plots behind both goals were sold, which reduced the capacity from 21,000 to 13,700. Apartments, garages and houses were built on the former football grounds.

Le stade Oscar Vankesbeeck

Le stade Oscar Vankesbeeck est situé sur la Antwerpsesteenweg à Mechelen-Noord. Inauguré en 1923, il porte le nom du légendaire ex-président du club: Oscar Vankesbeeck. Le complexe compte actuellement 6 123 sièges, dont environ 1 300 sièges.

L'entrée principale se trouve sur la Oscar Vankesbeeckstraat, à 70 mètres au sud se trouve une deuxième entrée, à proximité de la Elektriciteitstraat. Les visiteurs entrent par l'arrière, dans la Schorsmolenstraat.

Du côté nord, il y a 2 terrains de football, dont un en gazon artificiel. Ils sont utilisés pour l'entraînement et pour les matchs de jeunes.

La première tribune (1923-1947) mesurait 80 mètres de long et 14 mètres de haut et comptait 1 900 places.

Pas moins de 40 journalistes étaient présents à l'ouverture du stade en 1923. Le prestigieux projet a été achevé en novembre 1923. Les trois matchs à domicile qui ont eu lieu depuis se sont disputés sans toit de tribune. Heureusement, il n'avait pas plu à l'époque.

Pour le reste, le stade ovale comptait 21 000 places debout, réparties sur 16 marches de tous les côtés du terrain.

La tribune principale, située du côté nord, a complètement brûlé en 1947. L'ensemble des archives du club a été perdu. Peu de temps après, une nouvelle tribune a été construite avec le produit d'un match de prestations.

De l'autre côté, en 1948, les emplacements étaient recouverts d'une toiture en bois, et ce sur toute la longueur du terrain. Ce toit a ensuite été remplacé par un toit métallique, mais plus sur toute la longueur du champ.

Le stade a été modifié plussers fois au cours de son histoire. Dans la période 1975-1985, les parcelles derrière les deux objectifs ont été vendues, ce qui a réduit la capacité de 21 000 à 13 700. Des appartements, garages et maisons ont été construits sur l'ancien terrain de football.